Kontakt / Korespondencja
pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź
budynek A (główny), IIp.

+48 42 613 46 38
+48 601 227 230

 

Email
biuro@archidotum.pl
biuro@bjakbim.pl

Konferencja „Nowe oblicze BIM”

W dniach 19-20 listopada 2019 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Nowe oblicze BIM”. Organizatorzy zapewnili łącznie dwanaście wykładów prelegentów z całego świata, prezentujących doświadczenia ze stosowania technologii BIM.

Przedstawiciele pracowni projektowych, na podstawie konkretnych projektów oraz historii rozwoju swoich firm, wskazywali zalety wdrożenia technologii BIM, przekładające się na realny wzrost efektywności pracy, poprawę jakości opracowanej dokumentacji oraz wzrost dochodów przedsiębiorstwa. Stosowanie technologii BIM, automatyzacja i parametryzacja części procesów projektowych, a także wykorzystanie wspólnego środowiska wymiany danych (CDE) umożliwiło wielu pracowniom realizację skomplikowanych projektów na całym świecie i rozwój o globalnym zasięgu. Byli też eksperci od BIM, szkolący w nowych technologiach. Wśród prelegentów pojawił się przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych – Hubert Nowak. W swoim wystąpieniu podkreślał brak jakichkolwiek przeszkód dla zastosowania BIM w inwestycjach publicznych w Polsce, wynikających z nowego prawa zamówień publicznych. Poza kilkoma programami pilotażowymi, wymóg stosowania BIM nadal nie jest jak dotąd uwzględniany w przetargach. W praktyce to sektor prywatny zaczyna stosować technologię BIM (wg podanych danych ok. 57% firm działających w budownictwie, o rocznych przychodach powyżej 100 mln zł, deklaruje wykorzystanie w jakimś stopniu BIM), podczas gdy sektor publiczny nie jest realnie przygotowany do zmiany. Wskazano także dość ciekawą, choć oczywistą korelację, zaczerpniętą z bardziej rozwiniętego rynku brytyjskiego: w przetargach, w których ocenia się również koszty eksploatacji obiektu (a zatem faktycznie najwyższy koszt w ramach całego cyklu życia budynku), znacznie częściej stosuje się technologię BIM.

Pomimo deklarowanego zrozumienia dla roli technologii BIM w możliwych oszczędnościach w trakcie realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych, w najbliższej przyszłości nie są jednak planowane rozwiązania obligatoryjne stosowania BIM w zamówieniach publicznych w Polsce, z uwagi na wysoki szacowany koszt wprowadzenia tego obowiązku.
A więc taka jest nasza najbliższa przyszłość. Ale czy należy się poddać i złożyć broń? Oczywiście nie – nie da się zatrzymać procesów, które oddolnie przebijają się w całej Polsce.

Drugi dzień konferencji poświęcony był w całości warsztatom z praktycznego stosowania technologii BIM w pracach projektowych i przy zarządzaniu projektem.

Nowe Oblicze BIM – poszczególne wystąpienia.

Nigdy za mało o BIMie! Tym bardziej gdy jest to świetnie zorganizowane i goście zacni.

To czwarta edycja konferencji organizowanej przez WSC, czyli przedstawiciela firmy GRAPHISOFT – producenta programu ARCHICAD, który to program tak naprawdę zawsze działał w konwencji BIM.

To, że zaszczycił nas nowy szef firmy GRAPHISOFT – Huw Roberts, to forma uznania dla organizatorów konferencji, ale też wagi tematu. BIM jako formuła zarządzania informacją ma szansę skierować budownictwo na właściwe tory doścignięcia innych kierunków gospodarki. ARCHICAD jako jedno z ulubionych narzędzi dla projektantów jest wyposażony we wszystkie cechy, które kojarzymy z BIMem. A dewiza GRAPHISOFTu: słuchaj i wyciągaj wnioski, powinna być sposobem działania dla nas wszystkich. Również refleksja wywodząca się z bezpośrednich pasji szefa GRAPHISOFTu jest ciekawa – jak się gra w hokeja, całą sztuką jest być tam gdzie za chwilę będzie krążek, a nie tam gdzie on w tej chwili jest. To ewidentnie dotyczy sztuki budowania – trzeba przekroczyć wiele granic i przyzwyczajeń by wprowadzić tę sztukę na zupełnie inny poziom. Wyprzedzić czas i dorównać innym gałęziom przemysłu i gospodarki.

Program ARCHICAD jest liderem innowacyjności i w związku z tym jest idealnym narzędziem wspomagającym procesy sprzyjajace wyprowadzeniu budownictwa z kryzysu. Do tej pory w tradycyjnym projektowaniu i realizacji traciło się w momencie kolejnego przekazywania dokumentacji wiele informacji. W tej chwili, dysponując technologią openBIM informacja ma charakter ciągły – nie ma możliwośći by cokolwiek zgubić.

Istotą openBIM, oprócz ciągłości informacji, jest praca zespołowa: umiejętność wymiany danych, dzielenia się nimi, dzielenia się doświadczeniem, umiejętność rozpoznawania ról, wsparcie, pomoc.

BIM JEST MAGICZNY – INTERDYSCYPLINARNA WSPÓŁPRACA

Agron Deralla / AllesWirdGut (Austria)

Agron Deralla jest BIM menedżerem w wiedeńskiej firmie AllesWirdGut, w której odpowiada za zarządzanie procesami i koordynowanie projektów BIM na terenie Austrii i Niemiec. Ukończył studia architektoniczne w 2005r. w Kosowie. Dalszą edukację kontynuował na uniwersytecie wiedeńskim, gdzie w 2007r. ukończył studia w zakresie budownictwa i technologii „Building Science and Technology”. W swoim środowisku znany jest jako BIMster. Przez ostatnie 19 lat jego głównym narzędziem pracy jest ARCHICAD, a przez ostatnie 4 lata także Solibri Model Checker.

Agron interesuje się też innymi innowacyjnymi programami, które w sposób efektywny ułatwiają projektowanie BIM.
Agron Deralla pracuje jako architekt od 2006r., przez ostatnie 10 lat w technologii BIM. Pracę w AllesWirdGut rozpoczął w 2014 roku jako architekt, a w 2016r. oficjalnie objął obowiązki BIM menedżera. Jego zadania w zespole obejmują wdrażanie strategii BIM oraz zarządzanie kontrolą jakości i koordynacją BIM, a także kierowanie wszystkimi innymi istotnymi działaniami wspierającymi procesy openBIM podczas projektowania. Agron bierze też udział w licznych konferencjach miedzynarodowych dzieląc się swoją wiedzą o openBIM i doświadczeniami w implementacji BIM w wielobranżowych zespołach projektowych. Tematem prelekcji Agrona na konferencji NOWE OBLICZE BIM były korzyści płynące z przygotowania i realizacji inwestycji w technologii BIM, nawet… bez uczestnictwa inwestorów.

W Austrii z prawie 30% inwestycji w sektorze publicznym 15% powstaje w BIM. Początek każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego to rozmowa z zamawiającycm i uzmysłowienie sobie po co chcemy robić projekt BIM. Szalenie ważne jest by wszyscy członkowie zespołu, razem z użytkownikiem obiektu, czy zarządzającym, powinni zdać sobie sprawę jakich informacji potrzebują by ich przyszła praca była jak najbardziej efektywna.

Agron Deralla określił 5 kroków, które są „święte” by wszystko się udało:

 • określenie zasad według których będzie wykonywana praca i reguł wymiany informacji,
 • sprawdzenie zgodności oprogramowania,
 • koordynacja i mapowanie procesów,
 • kontrola jakości i wykrywanie kolizji,
 • wszyscy muszą stanowić zespół, który „gra do jednej bramki”.

Największym wyzwaniem dla BIM menedżera jest takie zaplanowanie całego procesu by wszyscy znali swoją rolę, rutyny postępowań firm z którymi współpracują i potrafili przewidzieć grożące niebezpieczeństwa dla inwestycji.
Technologia BIM daje wyjątkowe atuty, potrafimy odpowiednio żonglując danymi przedstawić projekt w różnych odsłonach – pokazując odporność ogniową materiałów i określając drogi ewakuacji, albo informując jakie są charakterystyki poszczególnych części budynku w kontekście nośności, lub definiując wyposażenie w meble na wszystkich kondygnacjach.

Ogromne ilości informacji wymagają też narzędzi do kontroli jakości i kontroli wykluczających kolizje. SOLIBRI jest takim oprogramowaniem, które niezwykle pomaga projektantom.

Agron Deralla powołując się na konkretny projekt hotelu podał, że w ciągu całego procesu projektowego określono 660 problemów, które należało rozwiązać. 30 z nich było krytycznych dla realizacji, a w 213 przypadkach wykryto istotne kolizje. To, że stało się to na etapie elektronicznym, a nie już na placu budowy, to gigantyczne oszczędności w pracy, ale w czasie realizacji obiektu.

To że projekty wykonywane są w openBIM daje dużą przewagę nad innymi biurami:

 • wysoka jakość projektów,
 • doskonałe modele,
 • dostępność informacji,
 • transparentość procesów,
 • wczesne wykrywanie kolizji,
 • minimalizacja utraty informacji.

WIELKA ZMIANA – JAK TECHNOLOGIA WPŁYNĘŁA NA PRACĘ FIRMY AIDEA.

Abelardo M. Tolentino, Jr. / AIDEA (Filipiny)

Architekt Abelardo „Jojo” Tolentino jest założycielem, prezesem i dyrektorem generalnym AIDEA, globalnej firmy projektowo-technologicznej z wielobranżową praktyką. Firma ma swoje siedziby w Manili, Clark, Kopenhadze i Abu Zabi. Z ponad 800 projektami w 90 miastach w 60 krajach na 5 kontynentach, AIDEA zajmuje 46 miejsce w corocznym badaniu World Architecture 100 dotyczącym 100 najlepszych firm architektonicznych na świecie.

Sukces firmy AIDEA można przypisać migracji z 2D do modelowania 3D w technologii BIM w 2005 r. Aidea jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie wirtualnych konstrukcji, dostarczając niestandardowe rozwiązania obejmujące cały cykl życia budynków i umożliwiając organizacjom przekształcenie się w liderów w swoich branżach. Firma bada możliwości i moc integracji technologii, opracowuje programy do automatyzacji, dostosowywania i analizy danych.
Za swoją pracę i wkład w przemysł projektowy Jojo otrzymał kilka nagród i wyróżnień. Posiada tytuł Filipińskiego Profesjonalisty Roku, nagrodę Komisji Regulacyjnej. Otrzymał nagrody Narodowej Komisji Kultury i Sztuki „Ani ng Dangal Award” oraz tytuł innowacyjnego przedsiębiorcy Ernst and Younq’s.

Znamienna jest decyzja w 2005 roku – wyboru płaszczyzny pracy dla całego zespołu. Analizy wykazały, że ARCHICAD będzie bardziej produktywny niż REVIT w specyfice pracy zespołów projektowych. Przemyślany i konsekwenty sposób organizacji biura, implementowany do kolejnych jednostek projektowych, miał wpływ na sprawne funcjonowanie firmy. Kluczowe stało się wprowadzenie audytu jako regularnej metody kontroli i ulepszania pracy. Przy skomplikowanych projektach nie do przecenienia było używanie oprogramowania SOLIBRI. Od 2011 nastąpiły kroki, które cały czas w naszej polskiej rzeczywistości są nieosiągalne – AIDEA zaczęła realnie pracować, wykorzystując technologie BIM, z wykonawcami, a także z użytkownikami obiektów. Miało to zasadniczy wpływ na koszty realizacji i koszty eksploatacji budynków. Firma wielokrotnie wykonywała rozszerzenia do ARCHICADa, które wykorzystywała do swoich specyficznych projektów, przyczyniając się do większej wydajności i używania większej ilości informacji. Kolejne kroki w zmianach w technologiach to GAMIFICATION – użycie technologii gier do prezentacji projektów, również druk 3D jest wykorzystywany niezwykle efektywnie. Porjektowanie generatywne i internet rzeczy to sfery na które firma zwraca w tej chwili uwagę jako symbole przyszłego projektowania.

Abelardo podsumował swoje przemyślenia na temat sukcesu biura formułując 10 „przykazań”:

 • nie zatrudniam fachowców, tylko ludzi, którzy potrafią się uczyć,
 • uczenie się przez pracę to podstawowa zasada funkcjonowania biura,
 • najważniejszy jest moment startu do projektu i określenie wszystkich warunków i relacji między nimi,
 • zintegrowane oprogramowanie, które działa bezproblemowo,
 • notoryczny audyt,
 • jeżeli zdarzają się błędy to po to by się na nich uczyć,
 • współdziałanie z partnerami, po to, by też się od nich uczyć,
 • wizja – oczekiwany stan umysłu,
 • stanowisko pracy powinno być innowacyjne i wspomagać twórcze myślenie,
 • ciągłe dążenie by być najlepszym.

THINKPROJECT #CONSTRUCTIONINTELLIGENCE

Robert Łataś / thinkproject (Polska)

Robert Łataś pracuje w firmie thinkproject od 2016 roku na stanowisku Technical Account Manager. Odpowiada za konfigurację i wdrożenie rozwiązań Common Data Environment (CDE) do projektów na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się również doradztwem i nadzorowaniem projektów realizowanych w technologii BIM. Jest entuzjastą nowych technologii i cyfryzacji w budownictwie. Chętnie dzieli się wiedzą na temat CDE, biorąc udział w licznych konferencjach i warsztatach.

Ukończył Budownictwo na Politechnice Warszawskiej. Jest również absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2016 roku jest doktorantem na Politechnice Warszawskiej, pełniąc funkcję przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Inżynierii Lądowej.

THINKPROJECT jest liderem w dziedzinie cyfrowych rozwiązań dla budownictwa. Stale poszerza swoje portfolio produktów, tak by dostarczać klientom optymalne rozwiązania na różnych płaszczyznach zapotrzebowania. Oprócz platformy CDE, do grupy produktów thinkproject należą: rozwiązania do zarządzania umowami FIDIC i NEC-CEMAR, rozwiązania dla infrastruktury EPLASS, usługi do zarządzania dokumentami planConnect, oprogramowanie LASCOM AEC do PLM oraz profesjonalne rozwiązania dla BIM-DESITE.

Tytułowa CONSTRUCTION INTELLIGENCE to technologia cyfrowa, która zmienia branżę budowlaną, uwalniając potencjał ludzi i informacji. Firma THINKPROJECT została założona w 2000 roku, z siedzibą w Monachium i w tej chwili zatrudnia ponad 300 osób. Do tej pory zrealizowała ok. 10.000 projektów w 50 krajach. Od 2015 roku, po zakupie firmy DESITE, ciężar dalszego myślenia o rozwoju został przeniesiony na BIM. Umożliwia to pracę nad projektami na zupełnie innym poziomie. W tej chwili firma panuje nad projektem, realizacją i utrzymaniem obiektu, a wszystko dzięki rozbudowanym technologiom BIM. CDE to kwintesencja BIM.

EWOLUCJA Z OPEN BIM

Vitali Krestianchik / CPU PRIDE (Rosja)

Vitali Krestianchik, biorąc przykład z ojca architekta, wybrał swoją ścieżkę kariery już jako dziecko. W 2006 roku ukończył architekturę na Brzeskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym na Białorusi. Podczas studiów na uniwerytecie Vitaly zainspirował się ARCHICADem i zasadami jego działania, później znanymi jako BIM. Po przeprowadzce do Moskwy w 2008 roku brał udział w projektach architektonicznych i projektach BIM kilku centrów handlowych i Szpitala Dziecięcego Morozowa w Moskwie. Vitaly jest sprawnym użytkownikiem nie tylko ARCHICADa, ale również programów AutoCAD Architecture, Revit, Navisworks i Solibri. Jednak, to ARCHICAD jest jego głównym narzędziem projektowym i używa go w absolutnie wszystkich projektach. Obecnie pracuje w CPU Pride jako najważniejsza osoba odpowiedzialna za BIM.

Creative Production Union PRIDE powstało w 2013 roku. Firma zapewnia pełną gamę usług: od stworzenia koncepcji architektonicznej i oceny potencjału urbanistycznego terenu, do tworzenia dokumentacji budowlanej i wykonawczej budynków oraz nadzór nad ich budową. Firma aktywnie uczestniczy w konkursach architektonicznych i współpracuje z dużymi międzynarodowymi biurami projektowymi, dostosowując ich pracę do realiów rynku rosyjskiego i lokalnych przepisów, doradzając na wszystkich etapach realizacji. Zwycięzca krajowego konkursu „Technologie BIM 2016” w kategorii „Obiekt sportowy”. Zwycięzca otwartego międzynarodowego konkursu na zagospodarowanie nasypu admirała Serebryakova w Noworosyjsku we współpracy z Zaha Hadid Architects. Finalista zamkniętego międzynarodowego konkursu na zagospodarowanie dzielnicy Rubliowo-Arkhangelskoye w Moskwie we współpracy z Zaha Hadid Architekci. Jeden z projektów pracowni, Centrum Gimnastyki Rytmicznej, jest flagowym projektem ARCHICADa 23 – widzimy go na każdym opkaowaniu najnowszej wersji programu. Został także zakwalifikowany na tegoroczny Światowy Festiwal Architektury w kategorii „Budynki ukończone – sport”.

Vitali w swoim referacie interesująco opwiada o realizacjach biura, które są ciekawe nie tylko ze względu na formę i skalę, ale również dlatego, że biuro współpracuje z zespołem Zaha Hadid Architects. Świetną opowieścią jest historia projektu Centrum Gimnastyki Rytmicznej, gdzie użyta technologia BIM umożliwiła odpowiednie korekty konstrukcyjne na takim etapie, który pozwolił zaoszczędzić sporo czasu i inwestorskich pieniędzy.

BIM A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Hubert Nowak / Urząd Zamówień Publicznych (Polska)

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym.

Od 15 grudnia 2016 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa UZP. Od dnia 14 września 2018 r. pełniący obowiązki Prezesa Urzędu. Z dniem 18 grudnia 2018 r. powołany na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
W swojej ścieżce zawodowej kontrolował, przygotowywał i prowadził postępowania o zamówienia publiczne, dokonywał ich audytów, reprezentował w sprawach odwołań, skarg przed SO oraz prowadził sprawy sądowe w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne. Reprezentował także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA. Wykładowca akademicki oraz autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. W latach 2005-2007 atestator z listy Prezesa UZP. Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych.
Dodatkowo uczestnik studiów podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School – University of Navarra i KSAP.

Nieco więcej na temat 30 minut, które zajął nam pan Prezes, jest we wstępie do niniejszych opisów. Wypowiedź ważna, symptomatyczna, bo określająca mroczną rzeczywistość w której się znajdujemy. Niestety najsmutniejszy wykład. Nie mamy szans przy takim podejściu do BIMu na wdrożenie go w świat zamówień publicznych. Wniosek: czekamy na kolejną generację urzędników.

3 ZAGADNIENIA AUDYTOWE ISO 19650

Tomas de Loo / BSI (Wielka Brytania)

Audytor i trener standardów BIM ISO 19650 i PAS 1192 w BSI Group.
Tomas jest aktywny zawodowo w sektorze budowanym od ukończenia studiów architektonicznych w roku 2010, pracuje dla firm architektonicznych oraz jako niezależny architekt i wykonawca. Okres ostatnich 6 lat koncentrował się na zarządzaniu procesami z międzynarodowymi projektami wdrażania systemów zarządzania oraz wykonywaniu audytów. Od 2017 roku Tomas współpracuje z entuzjastycznym i progresywnym zespołem BSI Group nad rozwojem standardów BIM, szkoleniami, analizami luk, audytami i certyfikacjami standardów BIM w Polsce, krajach Beneluksu i Skandynawii.

ISO 19650 to międzynarodowa norma zarządzania informacjami przez cały cykl życia obiektu budowlanego za pomocą modelowania informacji o budynku. Norma bierze pod uwagę technologie, zasoby i procesy. Skutecznie i efektywnie produkuje się informacje, jeżeli rozumie się jej użycie w przyszłości: zaczynaj myśląc o końcu. Firma BSI Group otwarcie podchodzi do współpracy z każdym chętnym oferując bezpłatne broszury informacyjne. Podczas prezentacji w sposób przystępny, a profesjonalny, Tomas przekazał podstawy oceny ryzyka przy starcie projektu, CDE (Platforma Wymiany Danych) i sposoby audytowania procesu BIM (weryfikacja i BSI Kitemark).

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Z WYMOGAMI BIM DLA INWESTORA PUBLICZNEGO

Karol Argasiński / BDM’A (Polska)

Konsultant ds. BIMu i IT, oraz pasjonat ds. skaningu laserowego i fotogrametrii.

Wdraża i nadzoruje procedury BIM i lT,jako BIM Manager w pracowni architektonicznej BDM’A edukując w zakresie BIM i ARCHICADa, oraz wspomagając procesy projektowe.

Wykładowca studiów podyplomowych Master’s in Global BIM Management w ZIGURAT GLOBAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY.
Karol jest również certyfikowanym menedżerem BIM GRAPHISOFT i certyfikowanym ARCHICAD Professional. Poprzez swoje doświadczenie rozwija i aktywnie uczy technik oprogramowania.

Wykład został oparty na projekcie Kampusu Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Początkiem całego projektu było określenie planu realizacji BIM – to jak dokładnie zostanie on przygotowany decyduje o poprawności dalszych prac. Zasady koordynacji i weryfikacji oraz umiejętność ich przeprowadzenia były kluczowe do sprawnego przeprowadzenia projektu. Pokazane praktyczne reguły prowadzenia projektu mogą być bardzo przydatne dla tych, którzy zacznają przygodę z BIM.

POLSKI BIM 2019

Dariusz Kasznia / EccBIM (Polska)

Inżynier budownictwa, inżynier informatyk, konsultant specjalizujący się w zagadnieniach związanych z wdrożeniem procesów BIM u Zamawiającego. Wykładowca studiów podyplomowych BIM (PK, AGH, PW, WSB). Od ponad 20 lat zajmuje się szeroko pojętą cyfryzacją budownictwa. Autor dokumentów BIM Zamawiającego dla wielu inwestycji publicznych. Kieruje zespołami wdrażającymi BIM, m.in. zespołem ekspertów wspierającym GDDKiA w realizacji projektu pilotażowego BIM. Koordynator i członek zespołu autorskiego BIM Standard PL. Współautor książki „BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study” PWN 2018, uznanej za najlepszy podręcznik techniczny w konkursie TECHNICUS 2018, nagrodzony Nagrodą Ministra Inwestycji i Rozwoju. Prezes Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM.

Narzędzia, procesy, ludzie – to kwintesencja BIM. Ale tak naprawdę wszystko zależy od ludzi. Żeby zaistniał BIM musi być modeler, koordynator BIM, analityk BIM, menedżer informacji. Oczywiście istotą całego procesu jest BIM menedżer, który tak naprawdę powinien być kompilacją w jednym ciele osób z wcześniej wymienionymi umiejętnościami.

Czym powinien wyróżniać się wzorowy BIM menedżer:

 • wybór narzędzi – powinien być to ekosystem narzędzi, ze sprawdzeniem czy wiemy na jakim poziomie szczegółowości mamy przekazywać informacje (tzw. etep mobilizacji),
 • wiedza o użyciu narzędzi w zgodzie z metodyką BIM,
 • umiejętność standaryzacji BIM,
 • umiejętność procesowania BIM: po co informacja, dla kogo i czemu ma służyć, Są osoby (BIMszamani), którzy nie działając zgodnie z zasadami, czy będąc fachowcami tylko w części problematyki BIM, psują rynek, odstraszają od stosowania go przez tych, którzy chcieliby prawidłowo przejść drogę wdrożenia BIM.

Konieczny jest egzamin BIM, który będzie dawał pewność, że osoba, która przez niego przejdzie faktycznie ma odpowiednie kompetencje.

Europejskie Centrum Certyfikacji BIM tak określa przymioty koordynatora BIM:

 • niezależność od oprogramowania,
 • umiejętność stosowania otwartych formatów wymiany danych,
 • precyzyjnie zdefiniowany zakres weryfikowalnych kompetencji.

A podstawowe kompetencje BIM koordynatora to:

 • znajomość ISO 19650,
 • umiejętność impoert/export plików w otwartych formatach,
 • potrafi sprawdzić poprawność przepływu informacji poprzez środowisko CDE.

INNOWACYJNE WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII OPEN BIM W PROJEKCIE PONTSTEIGER

Lex Ransijn / BIM Basic IDM Expert committee (Holandia)

Lex Ransijn ma doświadczenie jako menedżer BIM dla dużego generalnego wykonawcy w Amsterdamie w Holandii. Uwielbia dzielić się swoimi doświadczeniami BIMowymi z ostatnich 10 lat pracy w branży budowlanej. W 2018 roku wraz z zespołem zdobył nagrodę „openBIM Award for Construction from buildingSMART International” dzięki projektowi Pontsteiger. Obecnie Lex ma własną firmę i prowadzi mentoring w zakresie projektów i firm, aby pomóc im w implementację BIM. Wraz z innymi ekspertami opracował 2-stronicowy dokument dotyczący minimalnych wymagań BIM. Obecnie jest przewodniczącym komitetu ekspertów w tym BIM podstawy IDM Projekt Pontsteiger to 90-metrowy luksusowy projekt mieszkaniowy w centrum Amsterdamu, wzniesiony z głównego kanału IJ. W tym projekcie udowodniliśmy, że możliwa jest współpraca międzybranżowa i koordynacja oparta o IFC. Ponad 50 różnych branż dostarczających pliki IFC, ponad 350 unikalnych IFC, ponad 3500 różnych wersji IFC. Koordynacja była podstawą współpracy między stronami projektu i produkcją. Podstawowym założeniem ustalonym na początku projektu była praca z otwartymi standardami, chęć współpracy i dzielenia się wiedzą, zorientowanie na proces i koncentracja na dostarczaniu informacji. BIM nie było opcją, było obowiązkowe: ustanowiono nowy standard w Holandii, znany również jako BIM Basic IDM. Do komunikacji międzybranżowej zostały wykorzystane pliki BCF – ponad 6000 notatek. Był to pierwszy duży projekt zrealizowany w Holandii z wykorzystaniem współpracy BCF. Za to osiągnięcie zdobyliśmy nagrodę buildingSMART openBIM Award 2018 w kategorii Budownictwo.

CYFROWA TRANSFORMACJA ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO

Paul Surin / IBM, Construction Products Europe (Wielka Brytania)

Paul, który niedawno dołączył do IBM, jest pozytywnym, proaktywnym i nastawionym na wyniki menedżerem wyższego szczebla, z pełną sukcesów przeszłością w kierowaniu zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi zespołami i strategiami biznesowymi. Zajmował się tworzeniem i transformacją modeli biznesowych, które zostały skonfrontowane przez nowe technologie, konkurencje i zmiany rynkowe, dostarczając innowacyjne i korzystne komercyjnie rozwiązania we wszystkich kwestiach technicznych, handlowych i cyfrowych. Paul przeszedł ze stanowiska dyrektora zarządzającego małego innowacyjnego wykonawcy domów, przez średniego wykonawcę instalacji mechanicznych i elektrycznych, dużego dewelopera (budującego ponad 1000 obiektów rocznie), po dużego międzynarodowego i innowacyjnego producenta Wienerberger.

Paul ma szeroką wiedzę i głębokie zrozumienie dla środowiska budowlanego, BIM, projektowania wirtualnego, strategii tzw. Lean Construction, interoperacyjności danych, SI, blockchain, projektowania konstrukcji, zarządzania i doradztwa, nowoczesnych metod budowania, procesów produkcyjnych, w tym przemysłu 4.0, technologii energii odnawialnej i charakterystyki energetycznej istniejących i nowych budynków, a także przepisów dotyczących planowania.

Paul jest członkiem i dyplomowanym inżynierem Instytutu Inżynierii i Technologii, posiada tytuł magistra inżyniera mechaniki, elektroniki oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie projektowania budynków ekologicznych. Paul jest akredytowanym profesjonalistą BREEAM, BIM Level 2 Certifled Practitioner (kierownik ds. informacji o projekcie i informacji o zadaniu), a także dyplomowanym członkiem CIOB. Paul był przewodniczącym grupy roboczej w ramach Construction Products Europe Digitalization & BIM, przewodniczącym BIM4M2 i wiceprzewodniczącym BIM4Housing, członkiem Built Environment Executive w Instytutcie Inżynierii i Technologi oraz członkiem Brytyjskiego Instytutu Standaryzacji B/555 i ekspertem technicznym dla CEN/TC 442 i ISO.

Wykład Paula buduje świadomość jak daleko jesteśmy w Polsce od technologii, które są już dostępne. Większość wykładów dotyczyła BIM w realizacji obiektów kubaturowych. To co tutaj słyszymy to zupełnie inne, holistyczne podejście na poziomie miasta z użyciem narzędzi w formacie OPEN, niekoniecznie identyfikowalnych w świecie budownictwa. To niewątpliwie kierunek w jakim powinny iść polskie miasta jeżeli chodzi o strategię rozwoju. Ale czy ten głos będzie słyszalny? Czy jesteśmy w stanie wznieść się ponad kilkuletnie planowanie odpowiadające kadencjom panowania na stołkach, a które rządzi się tylko pilnowaniem sondaży? Tytułowa cyfrowa transformacja środowiska zbudowanego (choć brakuje mi tutaj zagadnień transportu) to klucz do miasta przyszłości. Im szybciej będziemy potrafili wdrożyć omówione zasady tym mniej stracimy do uciekającej nam cywilizacji.

PROJEKT PILOTAŻOWY WDROŻENIA TECHNOLOGI BIM – NAPLES CENTRAL STATION

Roberto Minnucci / MINNUCCI ASSOCIATI (Włochy)

MINNUCCI ASSOCIATI to firma inżynieryjna specjalizująca się w projektowaniu w technologii OPEN BIM, oferująca usługi dla klientów w sektorze publicznym i prywatnych na poziomie międzynarodowym. Świadczy usługi doradztwa, planowania i projektowania, prowadzi nadzór budowlany oraz wykonuje analizy efektywności energetycznej.
Misją firmy jest inwestowanie w wiodące w branży technologie, narzędzia i zasoby, jednocześnie stale poszukując bardziej efektywnych sposobów wykorzystania najnowszej technologii OPEN BIM do zarządzania całym cyklem życia budynku.

Roberto Minnucci urodził się 30.11.1987. Ukończył studia na kierunku ekonomia polityczna.
Działa we włoskim oddziale buildingSmart oraz jest Marketing Managerem w Minnucci Associati.

Pokazany przykład to gigantyczny projekt, trudny do zarządzania, a jednak sprawnie przeprowadzony. Wymagało to dużej sprawności w posługiwaniu się wieloma programami i wyciągania z nich uporządkowanych informacji (ponad 250.000 różnych urządzeń!). Istotna była ilustracja metody eksportu danych do zarządzania i eksploatacji obiektu.

archidotum