Kontakt / Korespondencja
pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź
budynek A (główny), IIp.

+48 42 613 46 38
+48 601 227 230

 

Email
biuro@archidotum.pl
biuro@bjakbim.pl

Projektowanie BIM

W trakcie przygotowywania procesów poprzedzających docelowy etap projektowy, podczas opracowywania wielobranżowych projektów architektoniczno-budowlanych oraz w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w naszym biurze wykorzystujemy technologię BIM.

Podczas wieloletniego doświadczenia zdobywanego przy opracowywaniu dokumentacji projektowej wykorzystujemy technologię BIM. Wiemy, jak czerpać wiedzę, jak wdrażać i jak egzekwować zawarty potencjał informacji, które wprowadzamy wg potrzeb do naszych przestrzennych modeli budynków, obiektów i infrastruktury towarzyszącej. Rozwijając nieustannie swoją wiedzę tworzymy wielobranżową pracownię projektową wykorzystującą w projektowaniu metodę OPEN BIM. Konsekwentnie w środowisko pracy wdrażamy nowe technologie, usprawniamy procesy projektowe oraz wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie. Właśnie dzięki technologii BIM jesteśmy w stanie pracować efektywnie, oszczędzać czas i pieniądze inwestorów. Nasze podejście do szeroko pojętego projektowania BIM czyni współpracę między architektem a inwestorem korzystną dla obu stron a podczas realizacji inwestycji współpraca na płaszczyźnie architekt i wykonawca usprawnia i przyspiesza wykonywanie zadań oraz optymalizuje i redukuje koszty.

Projektujemy w oparciu o zasadę OPEN BIM

Nasz wielobranżowy zespół projektowy zarządzany jest przez menadżera BIM. Dzięki zoptymalizowaniu pracy w zespole w którym wykorzystujemy oprogramowanie do projektowania o zasadę OPEN BIM nie są obce nam różnego rodzaju niezależne programy, aplikacje i nakładki wspomagające poszczególne procesy projektowe. Pracownia działa w oparciu o pracę teamwork co pozwala na wymianę danych oraz projektowanie na bieżąco przez wielu uczestników z zespołu projektowego. Podczas pracy nad projektami w jednym czasie pracują zarówno architekci jak i konstruktorzy. Wymiana międzybranżowa danych opiera się na dopracowanych wewnętrznych ustaleniach BEP. Podczas realizacji projektów wykorzystujemy takie programy jak: Archicad, MEP, EcoDesigner, Allplan, Tekla, Revit.

Wdrażamy nowe rozwiązania w naszych projektach i doświadczamy wprowadzanych założeń podczas samej realizacji obiektów zaprojektowanych w technologii BIM. Dzięki temu możemy podzielić się naszą wiedzą i nieustannie zdobywanym doświadczeniem podczas prac realizacji projektowych oraz prac nadzorujących co z pewnością przyczyni się do sprawnego przeprowadzenia zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Jesteśmy w stanie zaprezentować projekty architektoniczne, konstrukcyjne i wielobranżowe na takim poziomie i na każdym etapie realizacji projektu, aby przygotować odpowiednio inwestycję jeszcze przed przystąpieniem do samej realizacji. Rozwiążemy problemy projektowe i wykonawcze, zminimalizujemy ryzyko błędów i problemów wykonawczych podczas realizacji, przygotujemy analizy i zestawienia wszelkich charakterystycznych elementów, przeprowadzimy analizy energetyczne oraz zestawienia ilościowe co bez wątpienia usprawni proces inwestycji oraz zredukuje i ograniczy koszty już samej realizacji. Nasze biuro zmierza w kierunku cyfryzacji wszelkich dokumentów, cyfryzacji koncepcji i prezentacji.

Nasze prace prezentujemy i omawiamy z wykorzystaniem technologii BIM, prezentacje BIM pozwalają na sprawniejszą współpracę, lepsze zrozumienie planowanych do przekazania informacji a co za tym idzie zyskanie czasu, który możemy poświęcić dla uszczegółowienia i zoptymalizowania dodatkowych rozwiązań projektowych.

Dla nas Inwestor to uczestnik procesu projektowego będący „na bieżąco” z założeniami i rozwiązaniami oraz przede wszystkim Inwestor świadomy podjętych decyzji które zostaną zrealizowane. Inwestor dobrze poinformowany w odpowiednim czasie to czas na jakość w architekturze, to czas na przemyślane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, to czas na zastosowanie innowacyjnych technologii, to czas na poszanowanie energii, to czas na zarządzenie budynkiem podczas jego eksploatacji.

Technologia BIM daje możliwość Inwestorowi zarządzania budynkiem i obiektami podczas jego eksploatacji, co przekłada się na produktywność zarządzania dużym lub małym przedsiębiorstwem, dotyczy to również zarządzania i eksploatacją mniejszych budynków, w tym również budynków mieszkalnych.