Kontakt / Korespondencja
pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź
budynek A (główny), IIp.

+48 42 613 46 38
+48 601 227 230

 

Email
biuro@archidotum.pl
biuro@bjakbim.pl

a

Oferta Archidotum

Świadczymy kompleksowe usługi związane z przygotowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji. Architektura, konstrukcje budowlane, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne, infrastruktura techniczna urządzeń w tym urządzeń technologicznych, konstrukcje drogowe i układy komunikacyjne są dziedzinami, z którymi mamy do czynienia na co dzień dzięki wykwalifikowanemu zespołowi. W nasze projekty wdrażamy technologie BIM, zarządzamy projektami BIM przez Certyfikowanych Menadżerów BIM.

W naszym biurze wykwalifikowany zespół oferuje usługi projektowe w zależności od potrzeb i wymagań klienta. Projektowanie – począwszy od szczególnie indywidualnej architektury mieszkaniowej jak domy jednorodzinne poprzez usługi świadczone na potrzeby deweloperskie zajmujące się budownictwem wielorodzinnym. Nasze szerokie doświadczenie w sektorze budownictwa przemysłowego i magazynowego połączonego z szczególnym zapotrzebowaniem na specjalistyczną infrastrukturę związaną z procesami produkcyjnymi jest połączeniem wykorzystania nowych technologii zarówno w projektowaniu jak i zarządzaniu projektami, pomaga nam w tym technologia BIM, Wdrażamy i zarażamy technologią Inwestorów, Wykonawców oraz Właścicieli Nieruchomości w tym Administratorów Nieruchomości procesami które skutkują oszczędnością finansów oraz czasu w odniesieniu do realizacji, zarządzania oraz użytkowania. Nasza znajomość wykorzystania technologii BIM, znajomość prezentacji VR, wykonania Animacji pomaga w komercjalizacji, prezentacji i sprawnej sprzedaży w sposób zachęcający dla klienta. Usługi projektowe i usługi zarządzające związane z zaspokojeniem komercyjnych potrzeb klientów nie są dla nas obce, mamy doświadczenie w przygotowaniu i zaprojektowaniu kompleksowych obiektów handlowych i usługowych zarówno dla znanych sieci handlowych jak i parków i galerii handlowych. Każda nasza realizacja zgodnie z życzeniem klienta zostanie przedstawiona w formie wizualizacji wkomponowanej w istniejące lub planowane do wprowadzenia uwarunkowania urbanistyczne. Świadczymy pomoc przy uzyskiwaniu wszelkich decyzji administracyjnych związanych z procesem projektowym, przygotowaniem inwestycji, posiadamy zespół oferujący usługi doradztwa technicznego, opinii w zakresie rzeczoznawstwa przeciwpożarowego, nadzoru inwestorskiego, kierownictwa budowy oraz zarządzania i wdrażania BIM na potrzeby Wykonawców, Inwestorów i Zarządców Nieruchomości. Zapraszamy do naszego biura w Łodzi i Pabianicach, niebawem jesteśmy też w Warszawie i Gdańsku.

Projektowanie

Projektowanie w zakresie kompleksowych pełnobranżowych dokumentacji budowlanych i wykonawczych oraz projektów warsztatowych.

 • Budynki jednorodzinne.
 • Budynki wielorodzinne.
 • Budynki handlowe i usługowe.
 • Budynki użyteczności publicznej.
 • Budynki produkcyjne.
 • Budynki magazynowe.
 • Budynki związane z produkcją rolną.

Infrastruktura techniczna

Projektowanie w pełnym zakresie wszystkich branż.

 • Instalacje sanitarne.
 • Instalacje elektryczne.
 • Instalacje teletechniczne.
 • Instalacje technologiczne.
 • Sieci i obiekty uzbrojenia terenu.
 • Przyłącza wielobranżowe.
 • Drogi w zakresie, układów komunikacyjnych, zjazdów, modernizacje i przebudowy.
 • Zbiorniki wody deszczowej, zbiorniki gazu, zbiorniki technologiczne.

Przygotowanie inwestycji

 • Analizy chłonności terenów.
 • Analizy urbanistyczne.
 • Analizy nasłonecznienia, przesłaniania i zacieniania.
 • Decyzje o warunkach zabudowy.
 • Decyzje środowiskowe.
 • Decyzje wodnoprawne.
 • Uzyskiwanie wszelkich uzgodnień, warunków i decyzji związanych z procesem inwestycyjnym.

Obsługa inwestycji

Obsługa kompleksowa i prowadzenie inwestycji.

 • Inwestor zastępczy.
 • Nadzory inwestorskie.
 • Nadzory autorskie.
 • Kierownik budowy.
 • Kosztorysy.
 • Doradztwo techniczne.

3d i wizualizacje

 • Tworzenie obiektów 3D.
 • Wizualizacje.

Inne

 • Inwentaryzacje budowlane.
 • Ekspertyzy techniczne.
 • Certyfikaty energetyczne.
 • Audyty