Kontakt / Korespondencja
pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź
budynek A (główny), IIp.

+48 42 613 46 38
+48 601 227 230

 

Email
biuro@archidotum.pl
biuro@bjakbim.pl

Archive

3×4

Budynek biurowy. 6-cio kondygnacyjny powstały na planie przenikających się brył. Uwarunkowania lokalizacyjne trudne z uwagi na kształt działki oraz zapisy w MPZP.

Squared

Budynek biurowy. 4-cio kondygnacyjny usytuowany u zbiegu ulic. Tkanka śródmiejska o specyficznej jednolitej zabudowie kamienic z XIX w. Zwarty charakter zabudowy podkreślony poprzez ściany osłonowe zlokalizowane w pierzei pełniące funkcję izolacji akustycznej od zgiełku ruchliwych ulic.